APR
16

Fractievoorzitter maakt IBH beleid persoonlijk

Wat een gekke reactie om een voorstel van IBH aan het college weg te zetten als verkiezingspolitiek.

MRT
04

Presentatie Sociaal Gebiedsteam

Toelichting uitvoering Wmo/Jeugdwet door Hellevoetsluis
APR
10

Preventieakkoord Gezonde Voeding ondertekend

De vier eilandgemeenten Westvoorne, Hellevoetsluis, Nissewaard, Brielle en 26 partners op Voorne-Putten hebben het Preventieakkoord Gezonde Voeding ondertekend. Het akkoord is een uitwerking van het landelijke preventieakkoord en is erop gericht de bewustwording rondom gezonde voeding en een gezonde leefstijl te vergroten.
MRT
04

Presentatie Jeugdpreventie stichting Push

- Schoolmaatschappelijk werk

- Jeugdgezondheidszorg

- Verslavingspreventie
- Jeugd- en jongerenwerk
MRT
04

Presentatie Jeugdhulp

 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR)

• Uitvoeringsorganisatie
• Actualiteiten
NOV
04

Motie: Nu handelen, sneller beoordelen!

Deze motie is unaniem aangenomen

OKT
07

Maassluis, Vlaardingen en Schiedam samen verder in jeugdhulp

De colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) stellen aan hun gemeenteraden voor om de jeugdhulp in de drie gemeenten gezamenlijk te organiseren. Zij kiezen voor intensieve samenwerking met de lokale partners die te maken hebben met het kind en het gezin om de jeugdhulp dichter bij het kind te organiseren.
SEPT
18

Ondersteuning aan mantelzorgers in Coronatijd

Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.

Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.

MRT
03

Commissie Inwonerszaken & Middelen maart 2020

 Onderwerpen in dit verslag :

Rapport rekenkamer 'Besluitvorming rond accommodatie OVV

Regionaal plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Presentatie over Dienstverleningsovereenkomst Hellevoetsluis

MEI
12

Commissie Inwonerszaken en Middelen mei 2020

Onderwerpen in dit verslag:

Plan van aanpak 'Op weg naar één gemeente Voorne'

Verordening fusiecommissie

Verslag uitvoering Participatiewet 2018/2019 gemeente Westvoorne

Statuten en benoeming leden Raad van Toezicht Stichting Samenwerkingsbestuur VPR

Regiovisie 2020-2030 en regionaal actieplan "Geweld hoort nergens thuis, regio Rijnmond"

Rapport rekenkamer 'Besluitvorming rond accommodatie OVV'

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.