Fontgrootte: +

Coalitiepartijen eensgezind: Burgerparticipatie doen we een beetje achteraf. Ook voor de Ruy in Oostvoorne.

20210709_deruy_2461-web2
Burgerparticipatie is een algemeen goed, maar de raad beslist. Dat is democratie spreekt de VVD uit in de raadsvergadering van 8 juli 2021.

Partij Westvoorne heeft, ten aanzien van de plannen voor het bebouwen van het parkje aan de Ruy, een voorstel ingediend om de inwoners van Oostvoorne in het algemeen en de direct omwonenden in het bijzonder mee te laten denken en richting te laten geven aan de ontwikkeling van het parkje aan de Ruy.

De wethouder voorziet woningbouw met mogelijk tot 48 woningen of appartementen. Het bestaande appartementencomplex de Brielse Hoeck voorziet in 27 appartementen.

Door de coalitiepartijen is vastgesteld dat de wethouder niet met een blanco vraag naar de inwoners kan. Eerst dient hij de uitgewerkte plannen te presenteren en daarna mag de inwoner mee participeren. Vooraf inwoners betrekken bij je plannen en open spreken over kansen en mogelijkheden ziet de coalitie als desinformatie, olie op het vuur gooien en de boel opruien.

Wat je vandaag moet doen, moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen ( T. Hermans) is de filosofische benadering van de coalitie. Voor de Ruy betekent dat het vooraf meedenken van inwoners niet wenselijk is.

Het beeld wat de coalitie geeft over participatie is ontluisterend zo ook het vertrouwen in de eigen inwoners. Voor Partij Westvoorne is de gekozen weg van het informeren van inwoners en laten tekenen bij het kruisje, een participatievorm van (on)macht.

Het onderstaande voorstel van Partij Westvoorne is door alle partijen afgewezen:

- de inwoners van Oostvoorne te betrekken door middel van burgerparticipatie, met inclusiviteit vanuit een raadplegende positie. (opinievorming, dorpsdebat);

- met de omwonenden te participeren vanuit een adviserende positie. (burgerpanel, focusgroep, scenario, adviesgroep, burgerplatform);

- het proces en resultaat van de burgerparticipatie(s) te presenteren aan de raad;

- daarna te voorzien in een raadsvoorstel voor de Ruy, op basis van de opgehaalde resultaten van de burgerparticipatie.


Related Posts