Fontgrootte: +

Financieel toezicht begroting 2022

20220415-074800gemeentehuisHellevoetsluis-web
Waar komen de vragen over Hellevoetsluis nu eigenlijk vandaan ? Van de Provincie, die als toezichthouder meekijkt met de begroting, bijvoorbeeld onderstaand bericht van 23 december 2021.

 PZH-2021-791063423, Financieel toezicht begroting 2022 met datum 23-12-2021

- De risicokleur voor de financiële positie is de afgelopen jaren gelijk gebleven en komt op basis van de begroting 2022 uit op oranje ( de hoogste risicokleur).

- De oorzaak hiervoor ligt voornamelijk in de risicovolle grondexploitatie Kickersbloem 3

- Dit verhoogt het risicoprofiel van uw gemeente op meerdere aspecten waaronder de netto-schuldquote en de solvabiliteit

- De baten en lasten voor de grondexploitaties uit uw exploitatie zijn gehaald. Deze dienen conform BBV over de exploitatie te lopen. Dit levert voor u onvoldoende inzicht in de verwachte ontwikkelingen in de grondexploitaties in het komend jaar

- Provincie constateert dat het structurele begrotingssaldo 2022 negatief is. Gezien bovenstaande foutieve verwerkingen hebben wij twijfels over de realiteit van de ramingen in de meerjarenraming (vanaf 2025) en hoe zorgvuldig deze tot stand zijn gekomen

- De Provincie verwacht dat er , voorafgaand aan het samenstellen van de begroting voor de nieuwe gemeente Voorne aan Zee, een verbeterd inzicht in de meerjarenraming wordt gerealiseerd en dat deze, waar nodig wordt bijgesteld.

- Voor u als gemeenteraad is het structurele resultaat van belang om inzicht te krijgen in de mate waarin u uw structurele lasten ook structureel kunt dekken. De presentatie van dit overzicht in de begroting voldoet niet aan de regelgeving conform BBV.

- In 2022 stijgt de netto schuldquote van Kickersbloem 3 naar 137% en valt hiermee binnen de categorie zeer risicovol

Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.