Daan van Orselen
Menu

Kick-off Natuurfonds Westvoorne

Natuurfonds Westvoorne is een samenwerking tussen: Gemeente Westvoorne, Natuurmonumenten, Zuid-Hollands Landschap, Vattenfall en Eneco.
Gemeente Westvoorne heeft voor 2021 een sluitende begroting opgesteld en ook de meerjarencijfers laten een positief resultaat zien. Het college van B&W is hierin geslaagd door een dekkingsplan op te stellen.
Gemeente Westvoorne start met een breed duurzaamheidsprogramma voor inwoners van Westvoorne onder de titel: Energie besparen, dat levert wat op! Inwoners krijgen middels een kortingscode een budget van 90 euro waarmee ze advies kunnen krijgen om hun woning te verduurzamen of kleine maatregelen kunnen aanschaffen waarmee de woning energiezuiniger wordt.
Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, digitaal gehouden op woensdag 9 september 2020 om 20.00 uur
De colleges van de gemeenten Maassluis, Vlaardingen en Schiedam (MVS) stellen aan hun gemeenteraden voor om de jeugdhulp in de drie gemeenten gezamenlijk te organiseren. Zij kiezen voor intensieve samenwerking met de lokale partners die te maken hebben met het kind en het gezin om de jeugdhulp dichter bij het kind te organiseren.
Presentatie over windpark Maasvlakte2, 400 Gwh aan groene stroom voor 138.000 huishoudens voor meer dan 25 jaar.
Voor de kust van Voorne, bij de Kop van Goeree en in de vaargeul naar het Haringvliet vindt verzanding plaats. Nu al kun je heel ver de zee inlopen voordat je tot je middel in het water staat. Dit is van invloed op onder meer de natuur, het karakter van het strandgebied, de recreatiemogelijkheden en de waterveiligheid. Bij dit laatste aspect speelt het stijgen van de zeespiegel ook een rol.
Schriftelijke vragen aan de wethouder en/of portefeuillehouder.Deze vragen komen tot stand door vragen of meldingen van betrokkenen. Op basis van de reactie volgen er verdiepende vragen in de commissie of de raad.
Aan de gemeenteraad is de motie Evenementen Westvoorne voorgelegd met als doel om binnen alle wet- en regelgeving maar ook adviezen van Rijk en RIVM, maximaal en actief te faciliteren naar alle ondernemers. Na een alleraardigst debat heeft de raad, in kennis van de moeilijke omstandigheden, de motie aangenomen en het college de opdracht gegeven actief te faciliteren. 
Op 29 september is vastgesteld om de gemeentenaam Voorne op te nemen in de verdere (formele) stukken. De gemeenteraden krijgen deze nieuwe gemeentenaam, in december 2020,  als besluit voorgelegd om mee in te stemmen.
Wat is uw beeld van de toekomst van één gemeente op Voorne? Deze informatie is opgenomen door het samenvoegen van (eerder) opgehaalde informatie uit gemeente, raad en inwoners.
Conventionele kerncentrales zien wij niet als een schone en regelbare energiebron.
Het laten opgaan van een 265 meter hoge windmolen in "het landschap" of zonneparken van meerdere hectares is een utopie. Wind- en zonneparken horen niet op het land, wel op zee of op het dak.
Geen biomassa centrale en uitsluitend zon op het dak. Natuur-, land- en bouwgrond is uitgesloten voor zonneparken.
 De gemeenteraad heeft nauwelijks controle en inbreng door de gemeenteraad is onvoldoende geborgd in dit proces.
Door als regio maximaal in te schrijven, zelfs ver over de noodzaak heen, kan er gekozen worden om de aangeboden ruimte ook maximaal in te zetten. Daarmee nemen we als regio en zeker als Westvoorne een veel te grote last op de schouders waar we de komende 30 jaar aan vast zitten.
De Regionale Energie Strategie voorziet niet in mogelijkheden om de taakstelling te volbrengen door wind op zee. Op dit moment dient de opgaaf volledig uitgevoerd te worden op land. Geen windmolens op land maar wel op zee.

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven ? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.