Daan van Orselen
Menu

Tweewielerparkeren Badstrand Rockanje

Update over de parkeerchaos van de tweewielers. Mooi! Maar toch ook weer niet. Geen oplossing.
Maandag 29 juni 2020 geeft burgemeester Peter de Jong samen met het comité Rockanje 800 jaar het startsein voor het feestjaar ter gelegenheid van het 800-jarig bestaan van Rockanje. De burgemeester hijst op het Dorpsplein in Rockanje de speciale jubileumvlag. 
Burgemeester van Brielle: we halen alles uit de kast. De vraag is of dat wel zo is, er zijn namelijk wél mogelijkheden alleen is de gemeente veel te afwachtend.   Onderstaand artikel uit het AD van donderdag 9 juli 2020. Download PDF File Here
 De fracties van de VVD, PvdA, IBGB en D66 stellen de gemeenteraad van Brielle, in vergadering bijeen op 6 juli 2020, voor om de volgende motie aan te nemen: ...Van mening zijnde dat: De leefomgeving in verschillende woonwijken binnen de gemeente ernstig wordt aangetast door: ...Stelt voor: Alle middelen die ter beschikking staan in te zetten om overlast, veroorzaakt door arbeidsmigranten in de leefomgeving te minimaliseren, zoals: 
  De fracties van het CDA en D66 stellen de gemeenteraad in vergadering bijeen op 6 juli 2020 voor de volgende motie over biostookinstallatie in Vierpolders aan te nemen. Van mening dat : De bovenstaande argumenten aangeven niet tot het realiseren van een Biostookcentrale over te gaan Biomassaverbranding niet duurzaam is Ook het kabinet, mede ...
De gemeenteraad van Westvoorne heeft woensdagavond 24 juni ingestemd met een extra krediet van € 85.000 om het meest duurzame beregeningssysteem bij hockeyvereniging Forcial aan te leggen. 
 Omdat de wethouder geen inhoudelijke reactie geeft op de schriftelijke vragen is er een motie ingediend om de wethouder te motiveren in gesprek te gaan met o.a. KPN en om te voorkomen dat Glasvezel buitenaf een bijzondere regeling of specifieke voorkeur krijgt voor het aanleggen van glasvezel in de dorpskernen Oostvoorne, Rockanje en Tinte.
Behorende bij agendapunt 11 van de raadsvergadering op 24 juni 2020.Naar aanleiding van de kader stellende nota arbeidsmigranten huisvesting. Download PDF File Here
11 ArbeidsmigrantenBehorende bij de gemeenteraad vergadering op 24 juni 2020.Bespreking kaderstellende nota arbeidsmigranten huisvesting en burgerparticipatie.
Op dit moment is GVB bezig met een inventarisatie voor een opvolgende fase van aanleg van glasvezel waarbinnen de kleine kernen op Voorne zoals Oostvoorne en Tinte vallen. Het overleg over de uitwerking van de aanleg in deze fase vindt in afstemming plaats met Brielle en Hellevoetsluis.
Kamerstuk 29861, nr 48 Aanpak misstanden arbeidsmigratie is door mij aangeleverd in de discussie kader stellende notitie huisvesting arbeidsmigranten voor de gemeenteraad van 24 juni 2020. 
Onderstaande vragen zijn gesteld op 15 juni 2020 naar aanleiding van een artikel in het magazine "Binnenlands Bestuur".
Naar aanleiding van bekeuringen die uitgedeeld worden aan wandelaars op het strand. 
Reactie uit Nissewaard over de wijze waarop rekensommetjes een totaal verkeerd en onwaar beeld geven. 
Ook op Voorne worden burgers gevraagd mee te denken. De beelden en veronderstellingen zijn echter wel heel erg sturend. Heeft de burger nu echt iets te kiezen of worden we in de maling genomen ? 
In opdracht van Woonbedrijf Westvoorne wordt binnenkort begonnen met de bouw van 20 nieuwbouwwoningen aan de Hoogvlietlaan en het Kolpapad in Rockanje. 
 Ook in Utrecht een swipocratie waar ze het wel heel erg bont maken. Wilt u kiezen uit 6 windmolens of een kerncentrale ? 

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven ? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Dossier lijst

Kalender Raad

Een momentje, terwijl we de kalender samenstellen.