Fontgrootte: +

Bereikbaarheidsplan Voorne-Putten en Haven Rotterdam voor alle inwoners een goed plan?

20210922_bereikbaarheidsplan_n57-nieuweweg-w

Op donderdag 16 september zijn de gemeenteraden op Voorne Putten in vergadering bijeengekomen om de presentatie: "onderzoeksresultaten van de maatregelen uit de Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam" te bespreken. De voorgestelde maatregelen zijn het resultaat van zo'n drie jaar durend proces. Voor Voorne (aan Zee) is Peter Schop, IBH Wethouder te Hellevoetsluis, prominent aanwezig en voorstander van de maatregelen.

Maar wat houden de voorgestelde maatregelen in en wat betekent dit voor de bewoners van de regio Voorne-Putten?

Onderstaand de concrete aanpassingen aan de infrastructuur die worden voorgesteld:
1. Verbreding van de N57 van A15 tot aan de Nieuweweg te Hellevoetsluis.
2. De rotonde N 57 / Nieuwe weg wordt ongelijkvloers.
3. De rotonde N57 / N497 krijgt een extra bypass, c.q. rijbaan, richting de Haringvlietdam.
4. De Harmsenknoop wordt ingericht als een tapersamenvoeging voor de rijrichting N57 naar de A15.
5. Aanpassing van kruispunt Groene Kruisweg en Kanaaldijk West.

Wat betekent dit voor Hellevoetsluis?

Schop zei het al in 2018: "Hellevoetsluis wordt heel gaaf!"

Maar is het werkelijk "gaaf" als het woon/werkverkeer tot aan de rotonde bij de Nieuweweg ruimbaan krijgt? Het vrachtverkeer kan daardoor eenvoudig van de N57 naar Kickersbloem rijden over de Nieuweweg en de Kanaalweg met alle overlast van dien.

Het kruispunt aan de Groene Kruisweg wordt aangepast, echter het aantal rijbanen van de Kanaaldijk en de Groene Kruisweg blijft gelijk.

De rotonde aan de N57 en Nieuweweg wordt ongelijkvloers en kan ofwel verdiept of een fly-over model worden.

Wat betekent dit voor Brielle?

Het samenvoegen van rijstroken (tapersamenvoeging) kan mogelijk zorgen voor een kortere reistijd van het eiland naar de A15. Van de A15 richting Zeeland kunnen de aanpassingen wel eens voor veel meer drukte gaan zorgen op N57. Enerzijds doelverkeer richting Kickersbloem, anderzijds geeft de aanpassing meer mogelijkheden voor vrachtverkeer richting Antwerpen en Zeebrugge. Kortom, meer reistijd om Brielle in te komen.

Wat betekent dit voor Westvoorne?
Een verbreding van de N57, een snellere passage bij de rotonde aan de Nieuweweg en een snelle doorgaande rijbaan aan de rotonde provinciale weg, maakt het aantrekkelijk voor vracht- en bestemmingsverkeer richting Antwerpen of Zeebrugge. Kortom, meer verkeer over de N57.

De onoverzichtelijke rotonde aan de Zwartedijk wordt niet aangepast waardoor wachttijden om op de N57 te komen aanzienlijk langer zullen worden. Dit zal voor veel overlast zorgen in de donkere wintermaanden, maar ook in het toeristisch hoogseizoen.

Daarnaast is tien minuten mogelijke tijdwinst voor vrachtverkeer een aantrekkelijk vooruitzicht. Op dit moment vinden al steeds meer vrachtwagenchauffeurs hun route van de A15 over de Westvoorneweg en Zwartedijk naar de N57. In de nabije toekomst zullen dat er alleen maar meer worden.

De wegen aan de westkant van de N57 worden in het geheel niet meegenomen in het masterplan van wethouder Schop. Daarmee worden de kernen Brielle, Zwartewaal, Vierpolders, Tinte, Rockanje en Oostvoorne feitelijk opgezadeld met meer (zware) transportbewegingen van de Maasvlakte richting de N57 en andersom vanuit de kernen naar de achterliggende industrie.

Conclusie
De gemaakte keuzes leiden tot veel meer vrachtverkeer binnendoor, in de buurt van onze woonkernen. Kickersbloem in Hellevoetsluis wordt veel beter bereikbaar voor vrachtverkeer en ook is er nu volop ruimte om vrachtverkeer binnendoor, als sluiproute, naar de N57 te brengen.

De infrastructuur aan de westkant van de N57, van Brielle naar Oostvoorne naar Rockanje naar de N57 is totaal gemist in het onderzoek en te nemen maatregelen.

Onze provinciale wegen zijn niet uitgerust om dit verkeersgeweld aan te kunnen, niet in volume, niet in geluid en niet in overlast. Oversteken op de Westvoorneweg is nu al een uitdaging met de auto, laat staan te voet of met de fiets.

Ook schoolgaande kinderen of werkenden die zich dagelijks per fiets naar Hellevoetsluis of Rockanje en vice versa bewegen krijgen wat uitdagingen bij het oversteken. Kom ik vanavond veilig thuis of niet?

Mogelijk is de transportroute van vrachtverkeer naar Kickersbloem in Hellevoetsluis voor de aanwezige bedrijven aldaar een verbetering, alhoewel het Hellevoetsluis ook nog wel wat overlast oplevert, maar deze negeert de enorme impact op de veiligheid van de inwoners van Oostvoorne, Rockanje, Tinte, Brielle, Zwartewaal en Vierpolders.

Zowel de N218 als de Westvoorneweg is niet geschikt en veilig genoeg als doorgaande route voor vrachtverkeer richting de N57 of andersom.
Partij Westvoorne stelt voor om beide wegen af te sluiten als doorgaande route voor vrachtverkeer en alleen nog bestemmingsverkeer toe te staan.

Kortom, Partij Westvoorne ziet dit plan liever linea recta in de prullenbak verdwijnen.
Related Posts