Fontgrootte: +

Huisvestingsproblemen in de gemeente Westvoorne, welke oplossingen zijn beschikbaar?

20210920_fazantenlaan_3092-online
De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Ook kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunningplichtig worden gesteld. Daarnaast heeft de Eerste Kamer onlangs een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet aangenomen.

Hierdoor krijgen woningcorporaties meer mogelijkheden voor het bouwen van middenhuurwoningen, het verduurzamen van hun woningbezit en moeten gemeenten verplicht een woonvisie opstellen. Tevens stemde de Eerste Kamer in met het amendement over de opkoopbescherming.

Het is goed dat deze uitgebreide wetgeving er is, in een groot aantal gevallen is het echter wel noodzakelijk dat de gemeenteraad een besluit neemt.

Voor Partij Westvoorne is dit een reden om een aantal vragen te stellen aan de wethouder en om de mogelijkheden te onderzoeken voor onze gemeente zodat besluiten hierover vastgesteld kunnen worden door de gemeenteraad.

Zo is het mogelijk om op basis van de per 1 januari 2022 geldende opkoopbescherming vast te stellen dat woningen gedurende de eerste vier jaar niet verhuurd mogen worden. Daarmee zorg je er als gemeente voor dat woningen niet door beleggers worden weggekaapt, maar bestemd blijven voor mensen die deze wél zelf willen bewonen. Het inzetten van een verhuur vergunningensysteem kan eveneens een drempel zijn voor beleggers en er zo voor zorgen dat woningen beschikbaar blijven voor inwoners van de gemeente. De opkoopbescherming heeft echter betrekking op nieuw te bouwen woningen.

Hoe bescherm je nu bestaande woningen tegen commercieel gebruik? In de huidige Huivestingswet zijn al mogelijkheden voorhanden om bestaande woningen te beschermen, namelijk door het instellen van een zelfbewoningsplicht.

Partij Westvoorne is benieuwd naar de mogelijkheden die onze wethouder ziet om de woningen binnen onze gemeente te behouden waar ze voor bedoeld zijn, namelijk voor huisvesting van onze inwoners.

Ook is Partij Westvoorne benieuwd welke oplossingen de wethouder ziet voor de bestaande scheefhuur in onze gemeente. Deze scheefhuur bestaat niet omdat mensen niet willen verhuizen, maar omdat het niet anders kan. Binnen Oostvoorne, Rockanje en Tinte zijn er nauwelijks mogelijkheden om een passende 'wooncarrière' te doorlopen. Heel herkenbaar is bijvoorbeeld dat ouderen waarvan de kinderen zijn uitgevlogen, achterblijven in een grote eengezinswoning terwijl er op dat moment behoefte is aan een kleinere woning, maar deze woningen nauwelijks voorradig zijn.

Partij Westvoorne ziet mogelijkheden om nieuwbouwwoningen als eerste aan te bieden aan de inwoners van onze kernen zodat de achtergelaten woning weer beschikbaar wordt voor verhuur. Daarmee worden inwoners in de gelegenheid gesteld de scheefhuur recht te trekken en is er weer sprake van 'passend wonen'.

De vragen die Partij Westvoorne inmiddels aan de wethouder heeft gesteld, zijn te vinden op onze website www.partijwestvoorne.nl
Zodra deze vragen zijn beantwoord en duidelijk is hoe de uitwerking van college en gemeenteraad eruit ziet, zal deze eveneens op onze website worden geplaatst.

Related Posts