Fontgrootte: +

Vragen over de NOM woningen aan de zeugenwei te Oostvoorne

AdobeStock_344304125
De fractie van Partij Westvoorne is benaderd door inwoners van de straten zoals genoemd in het raadsvoorstel Heroverweging aanpak NOM-ready complex 107 en 109 – Bethlehemweg, Dirk van Leydenweg, Middellandweg en Gijzenhoekweg te Oostvoorne.

De bewoners geven aan dat zij op dit moment niet weten waar ze aan toe zijn, welke plannen er nu feitelijk bestaan. Daarnaast geven meerdere bewoners aan last te ondervinden van wateroverlast, vocht in huis, schimmelvorming, slakkenplagen in de woning(en), kou in huis door bijvoorbeeld beperkte isolatie. Hierdoor moeten de bewoners extra stoken om de ruimte(s) droog, vochtvrij en warm te houden.

Bewoners voelen zich letterlijk en figuurlijk in de kou staan.

Vragen aan de wethouder:
1- Wat is de voortgang nadat de meerderheid van de raad heeft ingestemd met het raadsvoorstel van 30 juni 2021.
2- Is er met een aannemer een opdracht tot stand gekomen met prestatie- of opleverafspraken, kunt u op basis van een planning aangeven wanneer woningen worden gerenoveerd
3- Op dit moment is er sprake van achterstallig onderhoud waardoor bewoners in de tocht zitten, extra kou ervaren, geconfronteerd worden met vocht en schimmel. Wanneer worden deze punten aangepakt en verholpen
4- Heeft de gegunde aannemer een kostenoverzicht beschikbaar die contractueel is vastgesteld met alle genoemde componenten uit het raadsvoorstel en de aanpak NOM ready voorstel, graag inzage in de documenten
5- Is de wethouder voornemens om de bewoners te compenseren voor de overlast die zij ervaren, zo nee waarom niet, zo ja waaruit bestaat die compensatie
6- Welke mogelijkheden ziet u om de huidige bewoners de mogelijkheid te bieden om als eerste in aanmerking te komen voor woningen uit nieuwbouwprojecten, waaronder de patrijzenlaan
7- Is de wethouder van mening dat, na de presentatie en het advies van BDO, die aangeeft dat nieuwbouw een aanzienlijk financieel sterker voordeel heeft dan het renoveren van oude woningen, de huidige renovatieplannen van de woningen rechtmatig en doelmatig te verantwoorden zijn?

Related Posts