Fontgrootte: +

vragen t.a.v. herziening huisvestingswet

20210920_fazantenlaan_3092-online
De gemeente kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen een opkoopbescherming invoeren. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wordt de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeterd.

Onderstaand een aantal vragen voor het college en/of de verantwoordelijke wethouder.

De gemeente dient vooraf te bepalen welke woningen in het goedkope en middeldure segment vallen. Ook kan de gemeenten extra eisen stellen aan de verhuurder in het kader van goed verhuurderschap. Daarnaast kunnen gemeenten zelf extra uitzonderingsgronden vaststellen die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt.

Wet van 7 juli 2021 tot wijziging van de Huisvestingswet 2014, de Woningwet, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van de evaluatie van de herziene Woningwet en om de mogelijkheden voor tijdelijke huurovereenkomsten te verruimen specifiek maar niet beperkt tot de wijzigingen:

Artikel 40 Toepassing bevoegdheid
Artikel 41 Aanwijzing vergunningplichtige woonruimte
Artikel 42 Aanvraag van de vergunning
Artikel 43 Weigering van de vergunning
Artikel 44 Intrekking van de vergunning
Artikel 45 Bestuurlijke boete

Op welke wijze voorziet de wethouder in het uitvoeren van wet- en regelgeving, in ieder geval vanaf 1-1-2022 ten aanzien van:

- Het aanwijzen van gebieden in de bestemmingsplannen waar woningen in de categorie sociale koop worden gebouwd en de onderbouwing namens de gemeenteraad;
- Nadere voorwaarden stelt omtrent bewoning bij de overdracht van de grond in de privaatrechtelijke uitgifte overeenkomst of erfpachtovereenkomst;
- Anterieure overeenkomsten met bepaalde bewoningsvoorwaarden sluiten met de grondeigenaren voorafgaand aan het wijzigen van het bestemmingsplan;
- Gebruik maken van de opkoopbescherming in de vorm van een verbod om woningen vier jaar na aankoop zonder vergunning te verhuren;
- Het duiden van opkoopbescherming in relatie tot zelfbewoningsplicht;
- Het faciliteren van verhuurvergunning op basis van de huisvestingswet;
- Het vaststellen van (extra) uitzonderingsgronden die passend zijn bij de problematiek en samenstelling van de buurt, wijk, omgeving;
- Regelgeving en of verordeningen ten aanzien van het onttrekken of samenvoegen van woonruimte(n);
- Het vaststellen van randvoorwaarden ten aanzien van recreatieve of vakantieverhuur van woningen in relatie tot de wet toeristische verhuur van woonruimte;
- Het vaststellen van randvoorwaarden ten aanzien van verkamering;

Op welke wijze worden vernoemde punten als voorstel aanboden aan de raad, als onderdeel van de huisvestingsverordening.

Wanneer ontvangt de raad een voorstel ten aanzien van voornoemde punten, zodat het mogelijk is om de wet- en regelgeving vanaf 1-1-2022 toe te passen.

Welke relatie heeft de uitwerking of wijziging van beleid tot het fusieproces en op welke wijze kan de gemeenteraad van Westvoorne tijdig een autonome beslissing om de wet per 1-1-2022 te kunnen toepassen.

Related Posts