Westvoorne bekroond met de QualityCoast Platinum Award
Daan
vanAlles
Op 8 april ontving wethouder Van der Pol uit handen van Green Destinations de QualityCoast Platinum Award. Dit is de hoogst mogelijke Europese onderscheiding op het gebied van groen en duurzaam kusttoerisme.
Mooi om te zien, aankomend raadsleden in cursus Politiek Actief
Daan
vanAlles
Wat leuk om als raadslid uit Westvoorne mee te mogen doen met de cursus Politiek Actief. Alle cursisten mochten de raadsleden vragen stellen en dat waren er nogal wat. Super leuk om aan mee te doen en goed om te zien dat er zoveel mensen interesse hebben om zich in te zetten voor de gemeente en inwoners!
Verduurzaming van sociale huurwoningen
Daan
vanAlles
Eerder is besloten om de huurwoningen te renoveren en (uiteindelijk) van het gas te halen. Maar wat betekent dit nu precies voor de inwoners / huurders van de woningen ?
Schriftelijke vragen kickersbloem 3
Daan
Kickersbloem III
Naar aanleiding van de fusiecommissie van 14 maart 2022, ten aanzien van het verslag van het BRT, is het dossier Kickersbloem 3 onder de aandacht gebracht van de fusiecommissie. De vraag is gesteld wat het dossier Kickersbloem 3 betekent voor de begroting 2023 van Voorne aan Zee.
Wat te doen met een extraatje van €21 miljoen
Daan
Gemeenteraad
Door de verkoop van Eneco aandelen heeft de gemeente Westvoorne in 2020 21 miljoen mogen bijschrijven op de bankrekening. Veel gemeenten zetten dit geld in om, naast de verplichte taken van de gemeente, projecten uit te voeren die ten goede komen aan de leefbaarheid, denk bijvoorbeeld aan de ondersteuning van toeristische en maatschappelijke projecten.
Vragen over de NOM woningen aan de zeugenwei te Oostvoorne
Daan
Gemeenteraad
De fractie van Partij Westvoorne is benaderd door inwoners van de straten zoals genoemd in het raadsvoorstel Heroverweging aanpak NOM-ready complex 107 en 109 – Bethlehemweg, Dirk van Leydenweg, Middellandweg en Gijzenhoekweg te Oostvoorne.
Vragen over de plannen voor de Ruy
Daan
Gemeenteraad
Schriftelijke vragen aan de wethouder over de plannen voor de Ruy. Op dit moment staan 48 woningen of appartementen in het vooruitzicht. Maar hoe zit het nu eigenlijk?
Persbericht: Burgemeesters blij met instemmen van ministerraad met herindeling
Daan
Gemeenteraad
24 september 2021 De burgemeesters van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne zijn blij met de instemming van de ministerraad met de herindeling van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne in de nieuwe gemeente Voorne aan Zee i.o.. Dit is de eerste stap in het tot stand komen van de wet die wettelijk regelt dat de drie gemeenten ook één g...
Persbericht: Leefbaarheidsfonds Westvoorne van start
Daan
Gemeenteraad
Eind dit jaar zal de eerste subsidieronde van het Leefbaarheidsfonds Westvoorne plaatsvinden. De gemeente Westvoorne heeft samen met energieleveranciers Eneco en Vattenfall het Leefbaarheidsfonds opgericht dat gefinancierd wordt uit de opbrengsten van het windpark Slufterdam. Met het fonds wil de gemeente lokale initiatieven ondersteunen die bijdra...
Vragen t.a.v. Woningmobiliteit
Daan
Gemeenteraad
Nederland bevindt zich in een wooncrisis, een wooncrisis vanuit het perspectief kunnen wonen en passend wonen.Door de woning schaarste hebben steeds meer huishoudens moeite de gewenste of geschikte woning te kopen of te huren in Westvoorne op in de regio. Mensen komen hierdoor in de knel op de woningmarkt.
vragen t.a.v. herziening huisvestingswet
Daan
Gemeenteraad
De gemeente kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen een opkoopbescherming invoeren. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wordt de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeterd.
Huisvestingsproblemen in de gemeente Westvoorne, welke oplossingen zijn beschikbaar?
Daan
Gemeenteraad
De Huisvestingswet biedt gemeenten de mogelijkheid om in een huisvestingsverordening regels vast te leggen over de toewijzing van huurwoningen en over het bepalen van de urgentievolgorde voor woningzoekenden. Ook kunnen wijzigingen in de woningvoorraad vergunningplichtig worden gesteld. Daarnaast heeft de Eerste Kamer onlangs een wetsvoorstel tot wijziging van de Woningwet aangenomen.
Woningmobiliteit: Hoe bevorderen we woningmobiliteit in Westvoorne
Daan
Gemeenteraad
Nederland bevindt zich in een wooncrisis, een wooncrisis vanuit het perspectief kunnen wonen en passend wonen.Door de woning schaarste hebben steeds meer huishoudens moeite de gewenste of geschikte woning te kopen of te huren in Westvoorne op in de regio. Mensen komen hierdoor in de knel op de woningmarkt.
Vragen over herziene woningwet en de toepassing in Westvoorne
Daan
Gemeenteraad
De gemeente kan in buurten waar schaarste is aan goedkope en middeldure koopwoningen een opkoopbescherming invoeren. Dit kan ook als de leefbaarheid van een buurt onder druk staat door het opkopen van woningen voor de verhuur. Hiermee wordt de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeterd.
Onderzoek en presentatie verkeersveiligheid Oostvoorne
Daan
Gemeenteraad
Op donderdag 2 september is het onderzoek naar verkeersveiligheid Oostvoorne gepresenteerd met mooie inzichten en advies aan de raad.
Snelstudie: ThuiswerkHubs kansrijk, ook op Voorne aan Zee
Daan
Gemeenteraad
Wie ver van werk woont en niet te veel wil reizen, zou baat kunnen hebben bij een 'thuiswerkhub'. De provincie Zuid-Holland deed onderzoek naar ThuiswerkHubs.

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.