Fontgrootte: +

Aanpak misstanden arbeidsmigratie, gemeenteraad 24 juni 2020

arbeidsmigrant-AdobeStock_57747202

Kamerstuk 29861, nr 48 Aanpak misstanden arbeidsmigratie is door mij aangeleverd in de discussie kader stellende notitie huisvesting arbeidsmigranten voor de gemeenteraad van 24 juni 2020. 

Nederland heeft arbeidsmigranten nodig.  

Arbeidsmigranten leveren een bijdrage aan de concurrentiepositie van Nederland en versterken de slagkracht van onze economie. Verschillende werkgevers zijn deels afhankelijk van arbeidsmigranten. Tegelijkertijd heeft arbeidsmigratie onmiskenbaar invloed op lokale gemeenschappen en kan het bijdragen aan de perceptie van verdringing. Op lokaal niveau blijkt met name huisvesting een uitdaging om goed te regelen. Het kabinet neemt alle signalen serieus en wil komen tot oplossingen die kunnen rekenen op steun van betrokkenen. Ook voor arbeidsmigranten zelf spelen er een aantal zaken die de aandacht van het kabinet hebben. De Inspectie SZW beschrijft in haar Staatvan eerlijk werk 2019 dat arbeidsmigranten een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt hebben, dat ze vaker een laag loon hebben, meestal een onzeker (tijdelijk) contract en dat ze voor hun werk veelal afhankelijk zijn van uitzendbureaus. Daarmee zijn zij in potentie ook kwetsbaarder voor uitbuiting.
Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.