Fontgrootte: +

Motie: Meer licht in de donkere dagen.

AS_dorpskern_210746645

Deze motie van de PvdA is unaniem aangenomen

Motie: Meer licht in de donkere dagen.

De Gemeenteraad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 25 november 2020,
Overwegend dat:

De Coronacrisis nog steeds voortduurt.
Dit de bevolking al lange tijd veel beperkingen oplegt.
Men daardoor meer aan huis en omgeving gebonden is.
De Kerstmarkten en alles wat daaromheen gebeurt niet plaats vinden.
Velen geraakt zijn door de gevolgen voor de mensen in hun omgeving en daarbuiten.

Is van mening dat:
De burgers best wat extra gezelligheid kunnen gebruiken.
De mogelijkheden om daartoe bij te dragen beperkt zijn vanwege de maatregelen.
Saamhorigheid in deze tijd in waarde is gestegen.
Een gezellige winkelomgeving voorzien van feestelijke verlichting e.d. daartoe bijdraagt.

Verzoekt het College:
Te onderzoeken of het mogelijk is om dit jaar meer te doen aan het feestelijk versieren van
onze dorpskernen nu de Kerstmarkten en alles wat daaromheen plaatsvindt niet doorgaan.

En gaat over tot de orde van de dag.


Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.