Fontgrootte: +

Motie Schaapjes op het droge

verslag-AdobeStock_289210835

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Schaapjes op het droge

De gemeenteraad van Westvoorne in vergadering bijeen op woensdag 4 november 2020.

Constaterende dat:
* er de afgelopen 2 seizoenen een schaapskudde in het gemeentelijk duinterrein op een natuurlijke manier de vegetatie in toom te houden.
* Dit door heel veel inwoners en toeristen sympathie heeft opgewekt.
* De gemeente samen met andere stake holders een uniek duingebied in bezit hebben.
* In dit gebied een grote variatie aan planten, insecten en op de natte plekken amfibieĆ«n een perfecte plek hebben om te leven.

Overwegende dat:
* de schaapskudde een groene toepassing is om de vegetatie in toom te houden.
* de bezoekers van de duinen inmiddels hier speciaal naar Westvoornes duinterrein komen.
* het gebied zich uitermate leent om hier meer aandacht voor te vragen.
* dit een toeristische trekker aan het worden is.
* een schaapskooi in het terrein een mooie aanvulling zou zijn
* dat educatie, natuurbeheer, informatie, vertier en recreatie hier samen kunnen komen

Verzoekt het college:
* in samenwerking met de stake holders en de schaapherder te onderzoeken naar de mogelijkheden om een schaapskooi in het of aan het duingebied te realiseren.
* een pro actieve rol hierin te nemen.
* In het onderzoek mee te nemen welke middelen en subsidies hiervoor mogelijk zijn.

En gaat over tot de orde van de dag


Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.