Fontgrootte: +

Onderzoek en presentatie verkeersveiligheid Oostvoorne

Stock_238128297

Op donderdag 2 september is het onderzoek naar verkeersveiligheid Oostvoorne gepresenteerd met mooie inzichten en advies aan de raad.

Naar aanleiding van de motie Verkeersveiligheid Oostvoorne van 20 november 2020, is een onderzoeksrapport ter beschikking gesteld aan de commissie en raad.

Met de daarin opgenomen adviezen kan de raad richting en handvatten meegeven aan de wethouder (en het college in het algemeen). Verdere bespreking over mogelijkheden en financiële aspecten worden op korte termijn behandeld in commissie en de raad.

De presentatie en bespreking van de commissie is terug te vinden op: Vergadering Commissie Beeldvorming 02-09-2021 Gemeente Westvoorne (raadsinformatie.nl) 

of https://westvoorne.raadsinformatie.nl/vergadering/821655/Commissie%20Beeldvorming%2002-09-2021

Related Posts