Fontgrootte: +

Presentatie Drenkeling

2021-06-10-drenkeling--verbeelding
Naar aanleiding van de presentatie Drenkeling op 16 juni is er informatie gedeeld door de wethouder.

De hoogte van de gebouwen tot circa 17 meter blijft ongewis. Het perspectief waarvan je meet is onduidelijk, vanaf het maaiveld of vanaf de kruin van de weg. Dat kan een verschil betekenen van een aantal meters.

Het aantal voorziene woningen, 285 stuks, is veel te hoog voor de Drenkeling. Een verdere verspreiding richting de Nieuwe Achterweg of noordrand geeft mogelijkheden om het massaal vol bouwen van de Drenkeling terug te brengen naar het dorpse karakter. 

De ecologische corridor loopt niet door tussen de duinen en het Waaltje. Waar aangegeven is dat kikkers niet schrikken van een gebouw doen mensen en andere dieren dat wellicht wel. De natuurlijke verbinding is één van de kernkwaliteiten van het gebied. Die willen we graag behouden, op een ruime en natuurlijke wijze.

De bestemming woongebied geeft ruimte voor veel zorgen. De bestemming ligt pal tegen de erfgrens van omliggende woningen. Mochten de ontwikkelaars tegemoet komen om niet op de erfgrens te bouwen dan staat het bestemmingsplan nu (en later) toe om er een schuur of bijgebouw te plaatsen van 5 meter hoog. Daarmee zijn er geen garanties voor nu of de toekomst.

De oplossing die Partij Westvoorne ziet en aangeeft, is gebruik maken van groen en blauw (openbaar groen of water) als natuurlijke scheiding tussen de percelen.
De gemeente houdt voor dit project de methode bestemmingsplan aan en kiest ervoor geen gebruik te maken van de omgevingsplanmethode, terwijl juist met de omgevingsplanmethode de belanghebbenden, omwonenden en betrokkenen veel meer inspraak hebben.

Het regelmatig opvoeren van argumenten dat de provincie als boosaardige grote broer het zwaard van Damocles hanteert wanneer het de provincie uitkomt, is het jezelf aanpraten van een Calimero complex.
De provincie is altijd een uitstekende gesprekspartner gebleken zodra er een concrete en duidelijke casus voorligt. Zoek daarom verbinding en ruimte richting de Nieuwe Achterweg of noordrand met duidelijke kaders: tot 6 meter dakgoothoogte en maximaal 11 meter nokhoogte gemeten vanaf het maaiveld, in een ruime opzet van groen en blauw met als doel het dorpse karakter te behouden.

Zodra het voorstel voorligt aan de commissie en raad, kunnen we verder spreken over de (on)mogelijkheden van dit plan.

Related Posts