Daan van Orselen
Menu

Uitbreiding basisschool de Zeewinde

De basisschool De Zeewinde is vorig jaar november 2019 opgeleverd. Voor de zomervakantie van 2020 heeft het schoolbestuur te kennen gegeven dat zij te weinig lokalen hebben voor het aantal (te verwachte) leerlingen.

Realisatie natuurspeeltuin Oostvoorne ism ZuidHollandslandschap (ZHL)

Voorstel tot realisatie natuurspeeltuin in het Mildenburgbos naar aanleiding van de motie Jeugdvoorzieningen van Partij Westvoorne en de lokale partijen.

Gemeenteraden Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne stellen herindelingsontwerp vast. Een belangrijke stap in het fusietraject naar één gemeente op Voorne.

Op 16 december hebben de gemeenteraden van Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne het herindelingsontwerp vastgesteld. Het vastgestelde herindelingsontwerp is de eerste stap in het wettelijk proces en een belangrijk onderdeel in het fusietraject naar de te

Brielle en Westvoorne werken verder aan klimaatneutrale glastuinbouw

Persbericht van Brielle en Westvoorne

Bekendmaking herindelingsontwerp Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne

De raden van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne maken bekend dat zij op 16 december 2020 het herindelingsontwerp gemeenten Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne hebben vastgesteld.

Groot onderhoud 1e en 2e Slag Rockanje

Voorstel om de voorzieningen bij het badstrand Rockanje aan te pakken

Subsidie spuk en bosa, reken je rijk

Waar in de commissie van 1 december een aantal politieke partijen zichzelf met 100-duizenden euro's rijk rekenen met allerlei subsidies, blijkt dit in de praktijk behoorlijk tegen te vallen. Gelukkig heeft dit opportunisme het gezonde verstan

Fusienieuws: op weg naar 1 gemeente op Voorne

De advertentie zoals die deze week in de lokale kranten verschijnt.

Verslag commissie Inwonerszaken & Middelen, december 2020

Verslag van de online openbare vergadering van de commissie Inwonerszaken & Middelen, gehouden op dinsdag 1 december 2020.

Verslag Commissie GG/Milieu November 2020

Verslag van de online gecombineerde commissievergadering van de commissie GG/Milieu, gehouden op maandag 30 november 2020 om 20.00 uur.

Motie: Meer licht in de donkere dagen.

Deze motie van de PvdA is unaniem aangenomen

Motie (verkoop van) koepel Zeeburg

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor de motie (VVD, CDA, GBW)  en 8  stemmen tegen de motie tot verkoop  (IBW, Partij Westvoorne, PvdA, D66)

Motie Koepel Zeeburg

Deze motie is aangehouden door stakende stemmen. Voor het behouden van de koepel Zeeburg: Partij Westvoorne, IBW, PvdA, D66  en tegen behouden van de koepel Zeeburg: VVD, CDA, GBW

Motie naar de kern

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor: Partij Westvoorne, IBW, 1 stem CDA en 8 stemmen tegen: VVD, GBW, CDA, PvdA, D66

Motie Woonprojecten

Deze motie is verworpen met 6 stemmen voor (Partij Westvoorne, IBW)  en 8 stemmen tegen (VVD, CDA, PvdA, GBW, D66)

Motie jeugdvoorzieningen

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie doorontwikkeling centrum Rockanje

Deze motie is aangenomen met 11 stemmen voor: Partij Westvoorne, IBW, CDA, PvdA, GBW, D66  en 3 stemmen tegen: VVD

Motie doorontwikkeling paardensport Westvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen.

Compensatie sport- en cultuurverenigingen

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie Schaapjes op het droge

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Museaal Platform

Deze motie is unaniem aangenomen.

Motie Korenmolen 'De maalderij'

Deze motie is unaniem aangenomen

Gemeenteraad buigt zich over plannen accommodaties OVV en vv Rockanje

De gemeenteraad van Westvoorne buigt zich in december over de plannen van het college van burgemeester en wethouders voor de accommodaties van voetbalverenigingen OVV en vv Rockanje. Het college wil beide accommodaties vernieuwen en uitbreiden, waarbij he

AD 20-11: Nu al kras in prille liefde tussen fusiegemeenten

Wat goed is voor Westvoorne, is goed voor Voorne. En zo is dat.

Financiële vragen naar aanleiding van vastgestelde begroting in Westvoorne

Wat een onaangename brief die de raadsleden in Westvoorne als kopie mochten ontvangen op 13 november. Afzender: het College van Burgemeester en Wethouders van Hellevoetsluis.

Concept Herindelingsontwerp

Concept document Samenvoeging gemeenten Brielle, Hellevoetsluis & Westvoorne ter bespreking op 23 november

Procotol ARHI-toezicht Brielle-Hellevoetsluis-Westvoorne

Het concept Arhi Protocol ter bespreking op maandag 23 november.

Artikel AD 18-11: Wantrouwen Hellevoetsluis zet kwaad bloed in Westvoorne

Met belangstelling vanuit het AD, een interview en dan sta je in de krant. Met (archief-) foto en wel.

Uitbreidingsmogelijkheden BS De Zeewinde

Onderstaand een rapportage van mogelijkheden om de Zeewinde van extra lesruimte te voorzien.

Peiling huisvesting Arbeidsmigranten

Inleidende brief en rapportage van het College

gecombineerde commissie GG/M & IZ/M

gehouden op dinsdag 6 oktober 2020 om 19.30 uur.

Motie mogelijkheden Westvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Woonwensen en anders bouwen

Deze motie is aangenomen met 10 stemmen voor (Partij Westvoorne, IBW, GBW, CDA) en 5 stemmen tegen de motie (D66, PvdA,VVD)

Motie Verkeersveiligheid Oostvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie: Nu handelen, sneller beoordelen!

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie 30 km zone Oostvoorne

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Bereikbare Woningen

Deze motie is unaniem aangenomen

MOTIE optimaliseer subsidie aanvragen

Deze motie is unaniem aangenomen

MOTIE toekomstbestendigheid buitensportaccommodatie

Deze motie is unaniem aangenomen

MOTIE doorbreek ouderen eenzaamheid met begeleide uitstapjes

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie Hart onder de riem

Deze motie is unaniem aangenomen

Motie verbod consumentenvuurwerk

Motie is aangenomen met 11 stemmen voor en 4 stemmen tegen (Partij Westvoorne en Dhr Sommeling IBW). Motivatie om tegen deze motie te stemmen is dat een degelijk verbod vanuit de landelijke overheid dient te komen.

Amendement: aanpassing Nul-op-de-Meter Gemeentelijk Woonbedrijf

De raad van Westvoorne, in vergadering bijeen op 4 november 2020, sprekend over agendapunt 5 begroting 2021 en meerjarenraming 2022 – 2024 inclusief de zeer summiere bestuur rapportage 2020, ...

Amendement: Aanpassing afschrijvingen Gemeentelijk Woonbedrijf

De bestuur rapportage 2020, de begroting voor 2021 en de meerjarenraming 2022 – 2024 van de gemeente als ook van het GWB als volgt aan te passen...

De raad grijpt in: Amendement op de begroting

Naar aanleiding van de voorgestelde begroting van het college, grijpt de gemeenteraad in en dient een amendement in met significante wijzigingen.

Algemene beschouwing Partij Westvoorne

 Met dit inzicht kunnen wij in Westvoorne nu gericht en snel actie ondernemen. Niet uitstellen. 'Stel je eens voor dat wij vandaag deze acties kunnen bezegelen?' Lokaal perspectief. Algemene beschouwingen Partij WestvoorneNovember 2020Wat m...

Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne?

Voortgangsbericht: Waar staan we met de fusie tussen Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne? Lancering fusiewebsite, herindelingsontwerp in de maak en Due-diligence onderzoek afgeron

Opening waterveld hockeyvereniging Forcial

Wethouder van sport, Jorriena de Jongh-De Champs opende op 31 oktober een van de meest duurzame waterhockeyvelden van Nederland bij hockeyvereniging Forcial in Rockanje.

Vragen over de begroting 2021

Schriftelijke vragen aan de wethouder ten aanzien van de voorgestelde begroting van het College.


Kick-off Natuurfonds Westvoorne


Zoeken maar

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven ? Schrijf u in voor de nieuwsbrief.

Dossier Algemene Reserve

Dossier Badstrand Rockanje

Dossier Dorpsvisie

Dossier Energietransitie

Dossier Glasvezel

Dossier Herindeling Voorne

Dossier Overlast

Dossier Recreatie & Toerisme

Dossier Sport en Accommodaties

Dossier Verkeersveiligheid

Dossier WMO

Dossier Wonen

Verslag Raad & commissie