Fontgrootte: +

Vragen over overlast

woonoverlast-AdobeStock_243041982

Op 1 september 2019  vragen gesteld naar aanleiding van signalen waar arbeidsmigranten betrokken lijken te zijn. Conclusie is dat er 1 situatie is waar mogelijk sprake is van overlast.

Datum vraagstelling 1 september 2019

Vraagsteller D. van Orselen (PW)


Situatie
Vanuit Westvoorne ontvangen we diverse signalen met betrekking tot overlast gevende situaties waar arbeidsmigranten betrokken zijn of lijken te zijn. Vanuit de Brielle ontvangen wij soortgelijke berichten. De burgemeester van Brielle heeft zich uitgesproken in een lokaal nieuwsblad en gemeend de aandacht op arbeidsmigrant gerelateerde situaties te vestigen.
Onderdeel van voornoemde berichtgeving betreft onder andere: huisvesting van arbeidsmigranten, woningmarkt verdringing, pandjesbazen , incidenten zowel binnenshuis als op straat.

Vragen
1.Kunt u aangeven wat de situatie is in Westvoorne met betrekking tot voornoemde berichtgeving en onderwerpen;
2. Kunt u aangeven, op basis van politie gegevens – incidenten WhatsApp groepen, hoe de situatie is vanuit het perspectief van politie, handhaver en wetgeving;
3..Is er overleg met werkgevers, uitzendbureaus en commerciële verhuurders;
4. Waar zitten volgens u de feitelijke knelpunten;
5.Wat is volgens u nodig om deze knelpunten te repareren.


Beantwoording
Portefeuillehouder P. de Jong

Datum beantwoording 3 september 2019

Antwoord
1. In Westvoorne valt het op dat er sinds een aantal jaren een toename is in de vraag naar grootschalige huisvesting voor arbeidsmigranten. Uit de contacten die er zijn met uitzendbureaus en verhuurders blijkt dat dit wordt veroorzaakt door een verzadigde woonmarkt in de omgeving van het Westland. Omliggende gemeenten zien eveneens een toename in de vraag naar huisvesting.

2. Het aantal overlastgevende situaties waar arbeidsmigranten bij betrokken zijn, zijn beperkt in Westvoorne en richten zich met name op één locatie in Rockanje. Van de overige bekende locaties waar arbeidsmigranten verblijven komen nauwelijks klachten binnen. Van belang om te vermelden is dat klachten waar arbeidsmigranten bij betrokken zijn gelijk worden behandeld aan klachten waar geen arbeidsmigranten bij betrokken zijn. Dit houdt niet in dat er verder geen sprake is van overlast, er wordt alleen geen melding van gemaakt.

3. Wanneer informatie bekend is over de werkgever, uitzendbureau en/of verhuurder dan worden deze partijen structureel betrokken bij de aanpak van de overlast.

4. Eén locatie in Rockanje heeft nadrukkelijk de aandacht binnen de gemeente Westvoorne en bij de politie. Omdat hier sprake is van grootschalige huisvesting van arbeidsmigranten is dit exploitatievergunningplichting. Op de gestelde voorwaarden in de vergunning wordt bestuurlijk gehandhaafd.

5. Een mogelijk toekomstig knelpunt kan zijn dat de groei naar woonruimte voor arbeidsmigranten in dit gebied verder toeneemt. Het is daarom van belang ons hier goed op voor te bereiden. Het college is voornemens om met uw commissie op korte termijn van gedachte te wisselen over het vraagstuk huisvesting arbeidsmigranten.
Related Posts

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.