Fontgrootte: +

Zonnevelden rondom de kernen op Voorne

RES-1.0-Regio-Rotterdam-Den-Haag-153
De stadsranden worden getransformeerd tot een "recreatief landschap", aldus het RES document.


Als mogelijke invulling van de "stadsranden" zijn zonnevelden ingetekend waardoor de stadsrand ruimtelijk sterker wordt (?). De schaal van de stad of dorp heeft invloed op hoe groot een

"stadsrandontwikkeling" ruimtelijk passend is. Dat betekent dat bij dorpsranden kleinere zonnevelden passend zijn dan de stadsrand van grotere steden.


Industrieterreinen

Bij bedrijventerreinen wordt in een zone van 100 meter rondom het terrein gekeken naar mogelijkheden voor grondgebonden energieprojecten. Kleinschalige zonnevelden rondom industrieterreinen kunnen ingezet worden voor het "verzachten" of "aantrekkelijker" maken van de randen van bedrijventerreinen, zo formuleert het document.

De industrieterreinen zijn niet ingetekend op het bijgevoegde plaatje.


Related Posts